Dodatno zavarovanje za primer kritičnih bolezni

Priključitev dodatnega zavarovanja za primer kritičnih bolezni k riziko življenjskemu zavarovanju zavarovancu omogoča, da v primeru ko zboli za eno izmed njih, nadomesti izpad dohodka, ki ga zavarovanec utrpi zaradi dolgotrajnega zdravljenja. Hkrati pa mu izplačana zavarovalnina omogoča dodatna finančna sredstva za kakovostnejše zdravljenje.


Beri splošne pogoje »