Nezgodno zavarovanje

Dodatno nezgodno zavarovanje povečuje zavarovančevo varnost, saj lahko izbira med različnimi zavarovalnimi paketi. Paketi vsebujejo različna zavarovalna kritja: smrt zaradi nezgode, nezgodno invalidnost, nezgodno rento, dneve v bolnišnici, dnevno nadomestilo, stroške zdravljenja.


Beri splošne pogoje »