Turistično zavarovanje

Turistično zavarovanje je zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco na potovanjih v tujini. Turistično zavarovanje krije stroške nujnih standardnih zdravstvenih in drugih storitev v tujini ter medicinsko asistenco. Medicinska asistenca obsega telefonsko pomoč pri organizaciji nudenja pomoči zavarovancu v tujini. Omogoča brezskrbno potovanje po celem svetu tako posameznikom, družinam kot skupinam.

Beri splošne pogoje »