Vprašanja in odgovori

Vpr.: Smo družina, z dvema šoloobveznima otrokoma. Z možem imava kredit za stanovanje, vsak 50.000 €. Kakšno zavarovanje nama priporočate? Odg.: