Riziko življenjsko zavarovanje

Riziko življenjsko zavarovanje omogoča, da resnično in v celoti zaščitite sebe in svoje bližnje pred finančno izgubo, ki se pripeti v primeru izgube življenja. Že danes lahko poskrbite, da vaši bližnji ne bodo nosili finančnega bremena v primeru najhujšega.

K riziko življenjskemu zavarovanju lahko priključite različne pakete nezgodnega zavarovanja. Ko doživite nezgodo in utrpite posledice, ste lahko brez skrbi. Zavarovalni paketi omogočijo, da ohranite finančno neodvisnost tudi v primeru invalidnosti.

Prav tako lahko k riziko zavarovanju priključite zavarovanje nastanka ene izmed 16 kritičnih bolezni, s katerim pridobite dodatna finančna sredstva za kakovostnejše zdravljenje.


Beri splošne pogoje »