Best doctors

  • Do zdravnika specialista mimo čakalne vrste.
  • Drugo zdravniško mnenje v primeru bolezni in poškodbe
  • Kritje stroškov prevoza za zavarovanca in spremljevalca

POGOSTA VPRAŠANJA

KAJ POMENI ZAVAROVALNA POLICA BEST DOCTORS?

Zavarovalna polica Best Doctors vam nudi koriščenje storitev InterConsultation ( pomen: drugo zdravniško mnenje) in storitve FindBestCare (pomen: najboljša oskrba).Polica vam nudi načrtovano zdravljenje v tujini, pomoč pri organizaciji potovanja in nastanitve, izvajanje postopka glede sprejetja v bolnišnico, zdravstvene napotke, spremljanje zdravljenja v tujini in ob povratku komuniciranje z zdravniki, ki izvajajo zdravljenje.
Zavarovanje krije torej drugo zdravniško mnenje, stroške zdravljenja kritih bolezni in zdravstvenih postopkov po celem svetu.

KAJ POMENI DRUGO ZDRAVNIŠKO MNENJE? (InterConsultation)
Drugo zdravniško mnenje podajo svetovno priznani zdravstveni strokovnjaki, vodilni na svojem področju. V storitev drugo mnenje so vključena vsa resna zdravstvena stanja, prav tako bolezni in težje poškodbe.
KATERE BOLEZNI KRIJE POLICA?
  • zdravljenje raka
  • kirurška koronarna revaskularizacija (pomen: kirurški poseg, ki je opravljen po predlogu kardiologa zaradi zožitve ali neprehodnosti ene ali več koronarnih arterij, in sicer s pomočjo koronarnega by – pass transplantata.
  • zamenjava ali popravilo srčnih zaklopk
  • nevrokirurgija
  • presaditev organa živega darovalca/transplantacija tkiva
ALI LAHKO SKLENEM ZAVAROVANJE BEST DOCTORS, ČE IMAM OZIROMA SEM PREBOLEL KATERO OD TEŽJIH BOLEZNI?

V kolikor ste preboleli ali še bolezen vedno imate od zgoraj naštetih bolezni, lahko sklenete produkt, ki vam omogoča pridobitev DRUGEGA MNENJA , v primeru, da ste imeli katerokoli drugo bolezen,katera ni našteta v 3. vprašanju, lahko polico sklenete v celoti.

KAKŠNI SO POGOJI V SPREJEM ZAVAROVANJA?
Odgovoriti je potrebno na zdravstveni vprašalnik, kateri zajemna 8 vprašanj. Vsa vprašanja morajo biti negativna.
KAKŠNA JE STAROSTNA OMEJITEV PRI SKLENITVI POLICE?
Najnižja in najvišja starost osebe, ki izpolnjuje pogoje za zavarovanje po členu, je 31 dni oziroma 64 let. Neveljavno je zavarovanje oseb, ki še ni stara 31 dni in osebe, ki jim je bila odvzeta poslovna sposobnost.
KDAJ MI ZAVAROVALNA POLICA PRIČNE VELJATI?
Zavarovalna polica vam prične veljati ob 00:00 na datum, kot je naveden na polici. Začetek zavarovanja je vedno samo z prvim v mesecu.
KOLIKŠEN JE LIMIT ZAVAROVALNIH VSOT ZA STROŠKE KRITE PO POLICI?
  • 1.000.000 EUR je omejitev na zavarovanca za posamezno zavarovalno leto
  • 2.000.000 je vseživljenjska omejitev na zavarovanca v času veljavnosti police.
ZA KAKŠNO OBDOBJE SE POLICA SKLEPA?
Polico sklenete za obdobje enega leta. Polica se za vsako zavarovalno leto avtomatsko podaljšuje, razen v primeru če katera od strank pisno priloži odpoved. Odpoved mora biti podana vsaj dva meseca pred iztekom zavarovalne police.
KAKŠEN JE POSTOPEK ZDRAVLJENJA IN KJE POTEKA?
Da boste povsem prepričani v svojo diagnozo, katero pridobite pri vašem osebne zdravniku, bomo na podlagi drugega zdravniškega mnenja, izbrali strokovnjaka z področja medicine, kateri bo preveril pravilnost vaše podane diagnoze in temeljito preučil vaš primer. Izbrani zdravnik vam bo v roku 14 dneh posredoval celovito poročilo. Po končani storitvi drugega mnenja se lahko zaprosi za organizacijo zdravljenja v tujini. Velja za vsa bolezenska stanja, razen stomatologije in psihiatričnih stanj. Pripada vam najboljša oskrba, ne glede na lokacijo izbrane bolnišnice. Uredimo vam vse od organizacije in nastanitve, do potovanja in zdravljenja ter plačila računov. Velja za teže bolezni, katere so vključene.
KAJ NAREDITI V PRIMERU, KO ŽELIM UVELJAVITI ZAVAROVANJE?
Ko prejmete diagnozo zdravstvenega stanja, se obrnete na brezplačno telefonsko številko 080 88 12. Z prijavo na telefonsko številko se sproži postopek za pridobitev drugega mnenja in kasneje pridobite napotke za nadaljnjo zdravljenje. Družba Best Doctors vam izbere specialiste na področju s katerega izhaja vaše zdravstveno stanje. Za začetek postopka, morate imeti pripravljeno številko vaše zavarovalne police.
ZAKAJ SLENITI ZAVAROVANJE BEST DOCTORS?
Polica vam nudi zdravljenje pri najboljših zdravnikih po celem svetu, omogoča vam dostop do drugega mnenja, katerega pridobite načeloma v roku 14 dneh, kriti so vam stroški prevoza in nastanitve zavarovanca in prav tako spremljevalca, vključuje tudi visoko zavarovalno kritje.

Ali rabite pomoč?

Za kakršnakoli vprašanja ali obrazložitve nas lahko vprašate preko klepeta desno spodaj.

Prav tako nam lahko pišete na email naslov: info@esklepanje.si ali nas pokličete na sledečo telefonsko številko:

modra številka
080 63 76
Pooblaščeno podjetje za pomoč in sklepanje dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj

Vaši podatki so varovani!

Na eSklepanje.si ste povezani z varno šifrirano povezavo, kjer so vsi vneseni podatki varovani.