Splošni pogoji

1. Osebni podatki družbe

Ime podjetja:E-SKLEPANJE, Premoženjsko svetovanje d.o.o.
Naslov:Kidričeva ulica 24, 3000 Celje
Telefon:080 63 76
E-mail:info@esklepanje.si
INFORMACIJE:080 63 76
Davčna številka:98669087
Matična številka:6078818000
Poslovni račun:SI56 0443 0000 1924 691 (NOVA KBM d.d.)
Leto ustanovitve:2011
Dovoljenje AZN:dovoljenje je izdano z dnem 11.5.2009, številka: 40110 - 834/09-4.

2. Splošne določbe

Izrazi v teh pogojih pomenijo:
Ponudnik: Podjetje E-sklepanje, Premoženjsko svetovanje d.o.o.
Stranka: oseba, ki vnaša podatke v spletno aplikacijo; oseba, ki sklepa zavarovanje

3. Izvajanje osnovne dejavnosti družbe in 545. člen Zakona o zavarovalništvu

Osnovna dejavnost podjetja E-Sklepanje d.o.o. je zavarovalniška dejavnost ( K66.220).

Podjetje E-Sklepanje d.o.o. ima dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja (238. člen Zakona o zavarovalništvu), izdano dne, 11.5.2009, pod številko 40110 - 834/09-4.

1. V okviru sklenjenega pogodbenega razmerja smo pooblaščeni za pridobivanje ponudb različnih vrst zavarovanj v imenu in za račun naslednjih zavarovalnic:
 • Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z., Vošnjakova ul. 2, Ljubljana
 • Prva osebna zavarovalnica d.d. Ljubljana, Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana
 • Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a, 6000 Koper
 • Zavarovalnica Sava d.d., Cankarjeva 3, 2000 Maribor
 • ERGO, Življenjska zavarovalnica d.d., Šlandrova 4, 1231 Ljubljana Črnuče
 • Wiener Städtische Zavarovalnica, Podružnica v Ljubljani, Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
 • ARAG, zavarovanje pravne zaščite d.d., Železna cesta 14, 1000 Ljubljana
 • Grawe zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ulica 39, 2000 Maribor
 • Astrenska Insurance Limited Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU
 • Inter Partner Assistance SA, Avenue Louise 166 box 1, B-1050 Brussels, Belgium
 • AMTRUST EUROPE LIMITED, Market Square House, St. James Street, Nottingham NG1 6FG United Kingdom
 • Eureko d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana-Črnuče (zastopnik za Slovenijo)
 • Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper
V družbah, s katerimi smo v pogodbenem razmerju nimamo neposrednega ali posrednega deleža, ki predstavlja več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu navedenih zavarovalnic, s katerimi pogodbeno sodelujemo.

Seznanjamo vas o izvensodnem postopku reševanja sporov med potrošniki in ponudniki ter o internem postopku za reševanje pritožb zavarovalcev, ki veljajo v zavarovalnicah, s katerimi pogodbeno sodelujemo ter iz 579. člena ZZavar.

Morebitne spore se rešuje sporazumno v skladu s shemo izvensodnega reševanja sporov. Zoper odločitev ravnanja zavarovalnice je dovoljena pritožba. Pritožba se vloži na sedež tiste zavarovalnice, kjer je bilo sklenjeno zavarovanje. Pritožbo se lahko poda pisno ali ustno oziroma v skladu s predpisi zavarovalnice.

Pritožbe obravnava pristojna pritožbena komisija v skladu s pravilnikom, ki ureja interni pritožbeni postopek posamezne zavarovalnice. Odločitev pritožbene komisije je dokončna.

V primeru nestrinjanja z odločitvijo pritožbene komisije posamezne zavarovalnice se lahko po posebnem dogovoru nadaljuje postopek za izvensodno rešitev spora pri arbitraži zavarovalnice ali pri mediacijskem centru, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, telefon 01/300 93 81, elektronski naslov:irps@zav-zdruzenje.si, spletni naslov www.zav-zdruzenje.si, ki deluje v okviru Slovenskega zavarovalnega združenja.

Podjetje E-Sklepanje d.o.o., jamči, da storitve zavarovalnega zastopanja izvaja v skladu z veljavno zakonodajo, posameznik pa v celoti odgovarja za točnost danih podatkov.

Splošni pogoji posamezne zavarovalnice so sestavni del pogodbe o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju ali riziko življenjskem zavarovanju, sklenjenim med zavarovalcem in izbrano zavarovalnico in so sestavni del posamezne zavarovalne pogodbe. Posameznik, ki oddaja naročilo za ponudbo kateregakoli zavarovanja na internetni strani www.esklepanje.si, izrecno izjavlja, da je bil predhodno v celoti seznanjen s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz posamezne zavarovalne pogodbe ter da sprejema splošne pogoje, ki so sestavni del posamezne zavarovalne pogodbe. Splošni pogoji so na voljo v elektronski obliki.

Za vse dodatne informacije nam pišite na elektronsko pošto info@esklepanje.si ali nas pokličite.

4. Postopek naročila

Stranka naročilo odda preko spletnega obrazca na spletni strani www.esklepanje.si ali www.dodatno-zavarovanje.si ali www.dopolnilno-zavarovanje.si.

Datum začetka zavarovanja na ponudbi mora biti kasnejši od datuma oddaje ponudbe zavarovalnici. Dejanski datum začetka zavarovanja na polici bo določen glede na datum prejema podpisane ponudbe v zavarovalnici.

Pred zaključkom izvedbe naročila mora stranka potrditi, da se strinja s splošnimi pogoji poslovanja, objavljenimi na spletni strani ponudnika.

Ko ponudnik sprejme naročilo, o tem obvesti stranko preko elektronske pošte. Stranka ima po poslanem potrdilu naročila še eno uro časa, da v naročilu popravi morebitne napake.

Naslednji delovni dan po prejetju naročila ponudnik prične z obdelavo naročila, kjer preveri pravilnost podatkov. V primeru, nejasnosti si ponudnik pridržuje pravico, da s stranko stopi v kontakt na kontaktno številko ali elektronsko pošto, navedeno v postopku naročila.

V nadaljevanju postopek poteka različno, glede na vrsto zavarovanja:
 • Dopolnilno zdravstveno zavarovanje
  Postopek je glede na odločitev ponudnika ali si bo sam natisnil ponudbo ali jo pošljemo mi, naslednji:
  • Stranka si bo ponudbo natisnila sama:
   Pred tiskom ponudbe Dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, trajnega naloga za plačilo premije (če se je odločil za tak način plačila) in pristopno izjavo Vzajemna Varuh zdravja (če se je odločil zanjo), PREVERI vse vpisane PODATKE.
   Pdf dokument NATISNE. 2 obrazca ponudbe in trajnega naloga (po en izvod vsakega obrazca obdrži za svojo evidenco) PODPIŠE (na mestih, označenih z «) in POŠLJE na naš naslov: E-sklepanje d.o.o., Kidričeva ulica 24, 3000 Celje. S svojim podpisom odgovarja za resničnost in točnost podatkov.
  • Stranki ponudbo pošlje ponudnik:
   Stranka PREJME domov 3 izvode izpolnjene ponudbe dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, 3 izvode trajnega naloga za plačilo premije (če se odločil za tak način plačila).
   Stranka na poslanih obrazcih PREVERI vse podatke (z nalepkami je označeno, kaj še mora dopolniti).
   2 obrazca ponudbe in trajnega naloga (po en izvod vsakega obrazca ponudnik obdrži za svojo evidenco, ponudnik PODPIŠE (na mestih, označenih z «) in POŠLJE v priloženi kuverti na naš naslov: E-sklepanje d.o.o., Kidričeva ulica 24, 3000 Celje. S svojim podpisom odgovarja za resničnost in točnost podatkov.
Ponudba, sklenjena na daljavo, veže ponudnika 30 dni od dneva naročila. Preklic naročila je možen izključno s poslanim sporočilom na poštni naslov info@esklepanje.si. Ponudnik ne odgovarja za morebitne zamude pri dostavi elektronskih sporočil stranki. Po preteku roka za preklic se smatra naročilo za dokončno potrjeno in preklic ni več mogoč. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku.
Podjetje E-sklepanje d.o.o. se zavezuje, da bo v roku 14 dni po preklicu naročila in sporočilu številke transakcijskega računa stranke, vrnilo ţe vplačano premijo na transakcijski račun.

5. Varstvo osebnih podatkov

Podjetje E-sklepanje d.o.o. zagotavlja skrbno varovanje podatkov strank pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom ali razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem. Podatki so shranjeni na strežnikih, zaščitenih z geslom in z omejenim dostopom. Podatke strank uporablja le za namene, zaradi katerih je pridobilo osebno privolitev posameznika (izvajanja osnovne dejavnosti družbe), ter jih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Stranka, ki podjetju E-Sklepanje d.o., posreduje svoje osebne podatke s tem daje osebno privolitev iz prejšnjega odstavka in potrjuje te Splošne pogoje.

Vsaka stranka lahko kadarkoli poda pisno izjavo za odjavo sodelovanja v promocijskih akcijah, ki jo pošlje po pošti na naslov podjetja ali po elektronski pošti, na naslov: info@esklepanje.si.

V kolikor stranka plača premijo zavarovanja s kreditno kartico zagotavljamo da podatkov o uporabljeni kartici kot podjetje ne zajemamo, vse informacije v povezavi s plačilom se uporabljajo izključno za izvedbo nakazila preko POS terminala. Skozi celoten postopek sklenitve zavarovanja uporabljamo najnovejše varnostne standarde, s čimer preprečujemo morebitne zlorabe podatkov in sledimo tudi zakonodaji na tem področju.

6. Pravno obvestilo

Spletna stran www.esklepanje.si , in vsi podatki, teksti in grafika, prikazani na spletnih strani in vseh povezanih podstraneh so zaščiteni z Zakonom o avtorskih pravicah in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja.

Spletna stran www.esklepanje.si je v lasti podjetja E- Sklepanje, Premoženjsko svetovanje d.o.o.. Ime, ideja, znamka in koncept spletne strani so zaščiteni.

Kljub skrbi, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi napaka pri posredovanju informacij. V takem primeru podjetje E- Sklepanje, Premoženjsko svetovanje d.o.o., ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno netočnost informacij ter tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Pridržuje si tudi pravico, da brez predhodnega opozorila kadarkoli spremeni vsebino na spletni strani www.esklepanje.si in na vseh pripadajočih podstraneh.

7. Veljavnost Splošnih pogojev

Ti Splošni pogoji pričnejo veljati z dnem objave na spletni strani www.esklepanje.si , na voljo pa so tudi na sedežu družbe. Morebitne spremembe oziroma dopolnitve Splošnih pogojev bodo objavljene na enak način.