// Product

Dr. Best

Zdravite se pri najboljših zdravnikih sveta

 • Do zdravnika specialista mimo čakalne vrste.
 • Drugo zdravniško mnenje v primeru bolezni in poškodbe
 • Kritje stroškov prevoza za zavarovanca in spremljevalca

// O produktu

Kdaj skleniti produkt Dr. best?

Zavarovanje sklenemo kadar ga še ne potrebujemo. Pomeni, ko smo zdravi in si zagotovimo, da bomo v prihodnosti poskrbeli zase in za svoje najbližje. Zavarovanje Dr. Best vam nudi varnost, kar pomeni, da v primeru postavljene diagnoze poskrbite zase in popoln nadzor najboljših zdravnikov.

Če zbolite za resno bolezen, lahko za nekatere vrste raka ali če potrebujete presaditev organa, se lahko odločite za zdravljenje pri najboljših strokovnjakih kjerkoli na svetu.
Imeli boste dostop do zdravljenja v najbolj prestižnih bolnicah po vsem svetu, ob tem vam ne bo potrebno kriti nobene stroške.

Trophy

53.000

Vodilnih zdravnikov specialistov po vsem svetu

Person

30.000.000

Članov v več kot 100 državah

Facebook Like

97%

Članov bi priporočalo storitve Dr. Best prijateljem ali družini

// Opis storitev

Storitve produkta
Dr. best

Chat

Drugo mnenje in načrt zdravljenja

InterConsultation™

Za vas bomo izbrali strokovnjaka s področja medicine, kateri bo preveril pravilnost postavljene diagnoze in preučil ustreznost zdravljenja. Izbrani zdravnik bo pripravil celovito poročilo o vašem primeru.

Drugo mnenje se poda na podlagi vaših izvidov in zdravstveni kartoteki. Pregleda jih ekipa specialistov družbe Dr. Best. Za celotno komunikacijo vas bo čez postopek vodil član zdravstvene skupine.

Search

Organizacija zdravljenja v tujini

FindBestCare®

Po končanem poročilu drugega mnenja za obravnavo bolezni ali poškodbe, se lahko tudi v primeru, da se zdravstveno poročilo ne nanaša na krite bolezni in zdravstvene postopke, zaprosi za zdravljenje v tujini.

Medical Expenses Insurance

Zdravljenje v tujini

InterConsultation™

Kot zavarovancu produkta, vam pripada najboljša oskrba, ne glede na izbrano bolnišnico. Če so vam postavili resno bolezen, npr. rak, težje obolenje srca ali nevrološke težave ali v primeru presaditve organa, vam bodo kriti stroški kjerkoli po svetu, zunaj Slovenije.

Za zdravljenje in oskrbo bo družba Dr. Best poiskala ustreznega strokovnjaka in najprimernejšo bolnišnico v tujini. Celoten postopek vam uredi ekipa, katera skrbi za naročanje in nastanitev.

// Kritja

Krita bolezenska stanja

ZA PLAČILO ZDRAVLJENJA V TUJINI

Zdravljenje raka

Zdravljenje kateregakoli malignega tumorja, vključno z levkemijo, sarkomom in limfomom (razen kožni limfom), za katerega je značilna nenadzorovana rast in širitev malignih celic ter napad tkiv. Prav tako katerokoli zdravljenje predmalignega tumorja in in-situ raka, ki je omejen na epitelij, kjer ima svoj izvor in ni napadel strome ali tkiv, ki obdajajo izvorno mesto.

Vključuje kirurški poseg, ki je opravljen po predlogu kardiologa zaradi zožitve ali neprehodnosti ene ali več koronarnih arterij.

Vključuje celotno zamenjavo ali popravilo ene ali več srčnih zaklopk po predlogu kardiologa.

Vključuje vse kirurške posege na možganih in/ali drugih znotrajlobanjskih strukturah kot tudi benignih tumorjih lociranih v hrbtenjači.

Vključuje kirurško presaditev ledvice, dela jeter, pljučnega režnja, dela trebušne slinavke ali kostnega mozga, ki ga daruje živa, kompatibilna oseba. Pri presaditvi kostnega mozga lahko gre tudi za ransplantacijo zavarovančevih gojenih celic.

// Naše prednosti

Najboljši zdravniki v tujini

Zdravstveni produkt Dr. Best je oblika zavarovanja, ki vam omogoča dostop do zdravljenja pri najboljših zdravnikih in ustanovah za zdravljenje v tujini. Omogoča vam tudi dostop do drugega zdravniškega mnenja. Z produktom Dr. Best si zagotovite takojšnjo in najboljšo zdravstveno oskrbo.

// Potek

Postopek za uveljavljanje zahtevka

Kako postopati ko se soočimo z postavljeno diagnozo?

Call

1. Pokličite nas

To je prvi korak za dostop do zdravstvenih storitev in koriščenja ugodnosti paketa. Ko vzpostavite stik z družbo, vam bo član ekipe razložil vse o postopku zdravniškega mnenja, ki je bistven za potrditev vaše postavljene diagnoze in za nadaljnja priporočila glede zdravljenja.

BREZPLAČNA ŠTEVILKA 080 88 12

Chat

2. Rešimo vas dvomov

V drugem koraku zberemo vaše razpoložljive in ustrezne zdravstvene podatke, kot so vaša diagnoza, zdravstvena anamneza in izvidi. Izberemo najprimernejšega strokovnjaka za vaše področje. Strokovnjak bo pregledal vašo diagnozo in pripravil poročilo in priporočil najprimernejše zdravljenje.

Idea

3. Ponudimo vam rešitve

Če se odločite skladno z priporočili odločite za zdravljenje v tujini, vam bo družba Dr. Best poiskala najprimernejšo zdravstveno ustanovo in vam pomagala pri izbiri možnosti, ki jih imate na voljo. Ekipa vas bo naročila pri zdravnikih in poskrbela za sprejem v bolnici. Prav tako se uredi vse potrebno za potovanje za vas in vašega spremljevalca.

Trust

4. Zanesite se na družbo

ZANESITE SE NA DRUŽBO DR. BEST, kadarkoli boste potrebovali pomoč ali boste imeli vprašanje, vam bo ekipa pomagala z pojasnili in vam podala vse potrebne informacije.

// Dosegljivost

ABI Dr. Best mobilna aplikacija

Slovenski zdravniki preko aplikacije za klepet

 • 24 ur na dan
 • 7 dni v tednu
 • Preprosto in zaupno

Aplikacijo lahko brezplačno aktiviraš v kolikor imaš sklenjen paket Standard (brezplačna za obdobje enega leta). V paketu Premium pa jo lahko uporabljate brez omejitev.

Popvrečen čas odgovora: ~ 3 minute

Ocena prejetih odgovorov: 95%

Zdravniški recept

Posvet preko sporočila

Pregled mentalnega zdravja

Posvet preko
telefona

Video posvet

// Povezljivost

Postopek uporabe aplikacije

1

Postavite vprašanje (Pošljete zdravstveno vprašanje preko ene izmed aplikacij za klepet, WhatsApp, Messenger, Viber ali Telegram),

2

Umetna inteligenca (spletna aplikacija Abi prepozna naravo vašega vprašanja in vas poveže s primernim zdravnikom v Sloveniji),

3

Zdravnik prejme vprašanje in vam s priporočilom in nasvetom odgovori v obliki besedila,

4

Odgovor in nadaljnje dopisovanje poteka v slovenskem jeziku.

// Namen

Komu je namenjen produkt ter kaj vključuje

 • Zavarovanje lahko sklenejo osebe od 31 dneva do 64 leta starosti.
 • Zdravljenje vam je omogočeno pri vrhunskih strokovnjakih v najboljših zdravstvenih ustanovah v tujini
 • Produkt vam krije stroške in prevoz, krije vam tudi nastanitev za spremljevalca

// Prilagodljivost

Izberi paket

Premium
Standard
 • Drugo mnenje in načrt zdravljenja
 • Organizacija zdravljenja v tujini
 • Plačilo stroškov zdravljenja
 • Možnost DNK analize
 • Najvišji standardi potovanj in namestitev
 • Višji limit za zdravljanje
 • Višje denarno nadomstilo med bivanjem v bolnišnici in izplačilo zavarovalne vsote
 • Drugo mnenje in načrt zdravljenja
 • Organizacija zdravljenja v tujini
 • Plačilo stroškov zdravljenja
 • Organizacija in placilo stroskov potovanja in namestitve
 • Denarno nadomestilo med bivanjem v bolnici
0
0 let
84 let
Cena zavarovanja:
Skleni online

Osnovni podatki

Datum rojstva zavarovanca(Required)
*S sklenitvijo zavarovanja jasno izražate, da potrebujete sklenitev izbranega zavarovanja
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

// FAQ

Pogosto zastavljena vprašanja

Kaj pomeni zavarovalna polica Dr. Best?

Zavarovalna polica Dr. Best vam nudi koriščenje storitev InterConsultation ( pomen: drugo zdravniško mnenje) in storitve FindBestCare (pomen: najboljša oskrba).Polica vam nudi načrtovano zdravljenje v tujini, pomoč pri organizaciji potovanja in nastanitve, izvajanje postopka glede sprejetja v bolnišnico, zdravstvene napotke, spremljanje zdravljenja v tujini in ob povratku komuniciranje z zdravniki, ki izvajajo zdravljenje.
Zavarovanje krije torej drugo zdravniško mnenje, stroške zdravljenja kritih bolezni in zdravstvenih postopkov po celem svetu.

Drugo zdravniško mnenje podajo svetovno priznani zdravstveni strokovnjaki, vodilni na svojem področju. V storitev drugo mnenje so vključena vsa resna zdravstvena stanja, prav tako bolezni in težje poškodbe.
 • zdravljenje raka
 • kirurška koronarna revaskularizacija (pomen: kirurški poseg, ki je opravljen po predlogu kardiologa zaradi zožitve ali neprehodnosti ene ali več koronarnih arterij, in sicer s pomočjo koronarnega by – pass transplantata.
 • zamenjava ali popravilo srčnih zaklopk
 • nevrokirurgija
 • presaditev organa živega darovalca/transplantacija tkiva

V kolikor ste preboleli ali še bolezen vedno imate od zgoraj naštetih bolezni, lahko sklenete produkt, ki vam omogoča pridobitev DRUGEGA MNENJA , v primeru, da ste imeli katerokoli drugo bolezen,katera ni našteta v 3. vprašanju, lahko polico sklenete v celoti.

Odgovoriti je potrebno na zdravstveni vprašalnik, kateri zajemna 8 vprašanj. Vsa vprašanja morajo biti negativna.
Najnižja in najvišja starost osebe, ki izpolnjuje pogoje za zavarovanje po členu, je 31 dni oziroma 64 let. Neveljavno je zavarovanje oseb, ki še ni stara 31 dni in osebe, ki jim je bila odvzeta poslovna sposobnost.
Zavarovalna polica vam prične veljati ob 00:00 na datum, kot je naveden na polici. Začetek zavarovanja je vedno samo z prvim v mesecu.
 • 1.000.000 EUR je omejitev na zavarovanca za posamezno zavarovalno leto
 • 2.000.000 je vseživljenjska omejitev na zavarovanca v času veljavnosti police.
Polico sklenete za obdobje enega leta. Polica se za vsako zavarovalno leto avtomatsko podaljšuje, razen v primeru če katera od strank pisno priloži odpoved. Odpoved mora biti podana vsaj dva meseca pred iztekom zavarovalne police.
Da boste povsem prepričani v svojo diagnozo, katero pridobite pri vašem osebne zdravniku, bomo na podlagi drugega zdravniškega mnenja, izbrali strokovnjaka z področja medicine, kateri bo preveril pravilnost vaše podane diagnoze in temeljito preučil vaš primer. Izbrani zdravnik vam bo v roku 14 dneh posredoval celovito poročilo. Po končani storitvi drugega mnenja se lahko zaprosi za organizacijo zdravljenja v tujini. Velja za vsa bolezenska stanja, razen stomatologije in psihiatričnih stanj. Pripada vam najboljša oskrba, ne glede na lokacijo izbrane bolnišnice. Uredimo vam vse od organizacije in nastanitve, do potovanja in zdravljenja ter plačila računov. Velja za teže bolezni, katere so vključene.
Ko prejmete diagnozo zdravstvenega stanja, se obrnete na brezplačno telefonsko številko 080 88 12. Z prijavo na telefonsko številko se sproži postopek za pridobitev drugega mnenja in kasneje pridobite napotke za nadaljnjo zdravljenje. Družba Best Doctors vam izbere specialiste na področju s katerega izhaja vaše zdravstveno stanje. Za začetek postopka, morate imeti pripravljeno številko vaše zavarovalne police.
Polica vam nudi zdravljenje pri najboljših zdravnikih po celem svetu, omogoča vam dostop do drugega mnenja, katerega pridobite načeloma v roku 14 dneh, kriti so vam stroški prevoza in nastanitve zavarovanca in prav tako spremljevalca, vključuje tudi visoko zavarovalno kritje.

// Pomoč

Potrebujete pomoč?

Za kakršnakoli vprašanja ali obrazložitve nas lahko vprašate na email naslov:
info@esklepanje.si

ali nas pokličete na sledečo telefonsko številko:

// Varnost

vaši podatki so varovani

Na eSklepanje.si ste povezani z varno šifrirano povezavo, kjer so vsi
vneseni podatki varovani.

// Sodelovanja

sodelujemo s svetovnimi podjetji

Dr. Best zaupajo številna svetovna podjetja, ki svojim zaposlenim omogočajo dostop do najboljših zdravnikov.

google-cro

test

pepsi

test

beoing

test

microsoft

test

ibm

test

nestle

test

yamaha

test

hsbc

test

santander

test

hertz

test

nissan

test

bayer

test