Splošni pogoji

 

Na tej strani se nahajajo naši pogoji poslovanja

ter pravilnik o varovanju osebnih podatkov.

1. Osebni podatki družbe

Ime podjetja: E-SKLEPANJE, Premoženjsko svetovanje d.o.o.
Naslov: Žolgarjeva ulica 4A, 2310 Slovenska Bistrica
Telefon: 080 63 76
E-mail: info@esklepanje.si
Direktor družbe: Tomi Štruklec
Davčna številka: 98669087
Matična številka: 6078818000
Leto ustanovitve: 2011
Dovoljenje AZN: dovoljenje je izdano z dnem 11.5.2009, številka: 40110 – 834/09-4.

2. Izvajanje osnovne dejavnosti družbe in 545. člen Zakona o zavarovalništvu

Osnovna dejavnost podjetja E-Sklepanje d.o.o. je zavarovalniška dejavnost ( K66.220).

Podjetje E-Sklepanje d.o.o. ima dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja (238. člen Zakona o zavarovalništvu), izdano dne, 11.5.2009, pod številko 40110 – 834/09-4.

V okviru sklenjenega pogodbenega razmerja smo pooblaščeni za pridobivanje ponudb različnih vrst zavarovanj v imenu in za račun naslednjih zavarovalnic:

 1. Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z., Vošnjakova ul. 2, Ljubljana
 2. Prva osebna zavarovalnica, Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana
 3. GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
 4. Zavarovalnica Sava d.d., Cankarjeva 3, 2000 Maribor
 5. Wiener Städtische Zavarovalnica, Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
 6. ARAG, zavarovanje pravne zaščite d.d., Železna cesta 14, 1000 Ljubljana
 7. Grawe zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ulica 39, 2000 Maribor
 8. Eureko d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana-Črnuče (zastopnik za Slovenijo)
 9. Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper
 10. CROATIA zavarovanje d. d., Drenikova ulica 36, 1000 Ljubljana
 11. Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana

V družbah, s katerimi smo v pogodbenem razmerju nimamo neposrednega ali posrednega deleža, ki predstavlja več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu navedenih zavarovalnic, s katerimi pogodbeno sodelujemo.

Seznanjamo vas o izvensodnem postopku reševanja sporov med potrošniki in ponudniki ter o internem postopku za reševanje pritožb zavarovalcev, ki veljajo v zavarovalnicah, s katerimi pogodbeno sodelujemo ter iz 579. člena ZZavar.

Morebitne spore se rešuje sporazumno v skladu s shemo izvensodnega reševanja sporov. Zoper odločitev ravnanja zavarovalnice je dovoljena pritožba. Pritožba se vloži na sedež tiste zavarovalnice, kjer je bilo sklenjeno zavarovanje. Pritožbo se lahko poda pisno ali ustno oziroma v skladu s predpisi zavarovalnice.

Pritožbe obravnava pristojna pritožbena komisija v skladu s pravilnikom, ki ureja interni pritožbeni postopek posamezne zavarovalnice. Odločitev pritožbene komisije je dokončna.

V primeru nestrinjanja z odločitvijo pritožbene komisije posamezne zavarovalnice se lahko po posebnem dogovoru nadaljuje postopek za izvensodno rešitev spora pri arbitraži zavarovalnice ali pri mediacijskem centru,Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, telefon 01/300 93 81, elektronski naslov: irps@zav-zdruzenje.si, spletni naslov www.zav-zdruzenje.si, ki deluje v okviru Slovenskega zavarovalnega združenja.

Podjetje E-Sklepanje d.o.o., jamči, da storitve zavarovalnega zastopanja izvaja v skladu z veljavno zakonodajo, posameznik pa v celoti odgovarja za točnost danih podatkov.

Splošni pogoji posamezne zavarovalnice so sestavni del pogodbe o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju ali riziko življenjskem zavarovanju, sklenjenim med zavarovalcem in izbrano zavarovalnico in so sestavni del posamezne zavarovalne pogodbe. Posameznik, ki oddaja naročilo za ponudbo kateregakoli zavarovanja na internetni strani www.dopolnilno-zavarovanje.si, izrecno izjavlja, da je bil predhodno v celoti seznanjen s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz posamezne zavarovalne pogodbe ter da sprejema splošne pogoje, ki so sestavni del posamezne zavarovalne pogodbe. Splošni pogoji so na voljo v elektronski obliki.

Za vse dodatne informacije nam pišite na elektronsko pošto info@esklepanje.si ali nas pokličite.

3. Varstvo osebnih podatkov

Podjetje E-sklepanje d.o.o. zagotavlja skrbno varovanje podatkov strank pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom ali razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem. Podatki so shranjeni v strežnikih, zaščitenih z geslom in z omejenim dostopom. Podatke strank uporablja le za namene, zaradi katerih je pridobilo osebno privolitev posameznika (izvajanja osnovne dejavnosti družbe), ter jih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Posameznik, ki podjetju E-Sklepanje d.o., posreduje svoje osebne podatke s tem daje osebno privolitev iz prejšnjega odstavka in potrjuje te Splošne pogoje.

Vsaka stranka lahko kadarkoli poda pisno izjavo za odjavo sodelovanja v promocijskih akcijah, ki jo pošlje po pošti na naslov podjetja ali po elektronski pošti, na naslov: info@esklepanje.si.

3.1 Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Naše podjetje E-sklepanje d.o.o. zagotavlja svojim strankam skrbno varovanje podatkov pred izgubo in zlorabo.
Vaše podatke obdelujemo in hranimo samo za namen sklepanja in izvajanja pogodb o zavarovanju. Vaš podatek uporabimo takrat, kadar vas moramo obvestiti o spremembi ali napaki pri sklepanju zavarovanja. Zavedamo se, da so vaši podatki pomena zasebnosti, zato so vaši podatki pri nas zaščiteni.

 1. Namen informacije je, da vam pomagamo razumeti, katere vaše osebne podatke zbiramo in zakaj jih uporabljamo.
 2. Kot posredniki zavarovalnic, za katere upravljamo zavarovalniške storitve, smo mi v tem primeru obdelovalci osebnih podatkov, zavarovalnica pa naš upravljalec. Pomeni, da lahko osebne podatke obdelujemo v namen sklepanja. Vaše podatke obdelujemo po navodilih zavarovalnice.
 3. Obdelava osebnih podatkov pomeni vsako delovanje, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, kot je: pridobivanje, zbiranje, urejanje, vpisovanje, shranjevanje, spreminjanje, vpogled. Podatki se pri nas obdelujejo ročno.
 4. Podatki, katere pridobimo od vas, preko oddanega naročilo jih izključno uporabimo samo za namen sklenitve in kasneje za namen spremembe ali reklamacije.
 5. Zavarovalnice imajo skladno z zakonom podatke preverite tudi od državnih organov.
 6. Osebne podatke v zvezi z vašim zavarovanjem obdelujemo tudi za namene kontrol in analiz.
 7. Kadarkoli lahko zahtevate prenehanje uporabe vaši osebnih podatkov če se uporabljajo za neposredno trženje, v tem primeru imate pravico pisno ali ustno preklicati uporabo.
 8. Agencija pri obdelavi osebnih podatkov ravna v skladu z zahtevami predpisov o varovanju osebnih podatkov. Postopki in ukrepi so podrobno opisani v našem Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, kateri se hrani na sedežu podjetja.
 9. Morebitne spremembe o obdelavi se lahko občasno spremeni.

4.Pravno obvestilo

Spletna stran www.esklepanje.si , in vsi podatki, teksti in grafika, prikazani na spletnih strani in vseh povezanih podstraneh so zaščiteni z Zakonom o avtorskih pravicah in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja.

Spletna stran www.esklepanje.si je v lasti podjetja E- Sklepanje, Premoženjsko svetovanje d.o.o.. Ime, ideja, znamka in koncept spletne strani so zaščiteni.

Kljub skrbi, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi napaka pri posredovanju informacij. V takem primeru podjetje E- Sklepanje, Premoženjsko svetovanje d.o.o., ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno netočnost informacij ter tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Pridržuje si tudi pravico, da brez predhodnega opozorila kadarkoli spremeni vsebino na spletni strani www.esklepanje.si in na vseh pripadajočih podstraneh.

5.Veljavnost Splošnih pogojev

Ti Splošni pogoji pričnejo veljati z dnem objave na spletni strani www.esklepanje.si , na voljo pa so tudi na sedežu družbe. Morebitne spremembe oziroma dopolnitve Splošnih pogojev bodo objavljene na enak način.

6.Darilo ob sklenitvi – CONVERSE MAJICA

Ob sklenitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja na strani www.esklepanje.si je stranka upravičena do prejema Converse majice pod spodaj navedenimi pogoji:

 1. Plačani morajo biti trije obroki dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
 2. Darilo pripada zavarovancem od 17 do 26 leta starosti
 3. Converse majico pošljemo po pošti v kolikor nam na mail info@esklepanje.si posredujete vaše podatke o naročilu
 4. Ko so izpolnjeni ti pogoji pošljemo CONVERSE majico z navadno pošto na naslov, katerega je stranka navedla ob naročilu ponudbe dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Majico CONVERSE pošljemo samo enkrat, v kolikor se majica vrne, jo hranimo v naših prostorih, v tem primeru jo lahko pridete iskati na našo poslovno enoto.

Stranka je ob sklenitvi na strani www.esklepanje.si upravičena do USB ključka 16GB in darilnega bona  pod pogoji, da so plačani trije obroki dopolnilnega zavarovanja. Darila se prevzamejo osebno na sedežu podjetja ali na poslovni enoti. Darila pošljemo tudi po pošti v kolikor nam pošljete mail z osebnimi podatki zavarovanca na info@esklepanje.si.

7.Pravilnik o notranjem pritožbenem postopku

Pravilnik o internem pritožbenem postopku