Premoženjsko zavarovanje

Izberite zavarovanje, s katerim boste zavarovali svoje premoženje pred nevarnostjo požara, strele, viharja, toče, potresa, poplave, vloma, ropa, in vrste drugih nevarnosti, ki nas dnevno ogrožajo.

Informativni izračun

Premija se plačuje:
Izbrana kombinacija:
SKUPAJ:

    Podatki o objektu    Kaj želite zavarovati
    Kvadratura zgradbe

    Podatki o zavarovancu    Kontaktni podatki