// Produkt

Nezgodno zavarovanje

Dodatno nezgodno zavarovanje povečuje zavarovančevo varnost, saj lahko izbira med različnimi zavarovalnimi paketi.

g123
varuh
logo-sava-zav-1

VIP ponudba v sodelovanju z Grawe Zavarovalnico

Ob sklenitvi zavarovanje prejmete USB Ključ 64Gb.

// Opis

Kaj je nezgodno zavarovanje?

Osnovni kritji nezgodnega zavarovanja sta smrt zaradi nezgode in invalidnost kot posledica nezgode.

Dodatna kritja, ki jih je mogoče skleniti pri nezgodnem zavarovanju so: dnevna odškodnina zaradi nezgode, dnevna odškodnina za bolnišnično zdravljenje zaradi nezgode, smrt v prometni nesreči, smrt zaradi …

Kaj je nezgoda?

Nezgoda je od volje zavarovanca neodvisen dogodek, ki deluje nenadno od zunaj, mehansko ali kemično na zavarovančevo telo, in ima za posledico popolno ali delno trajno invalidnost, prehodno delovno nesposobnost ali smrt.

Zakaj rabim nezgodno zavarovanje?

Kakovostno sklenjeno nezgodno zavarovanje zagotavlja ob nezgodi socialno varnost posamezniku, pa tudi njegovi družini. Predvsem je to pomembno pri zaposlenih, pri katerih začasna ali trajna nezmožnost opravljanja poklica pomeni tudi izgubo dela dohodka.

// Kritja

Kateri riziki so kriti?

cross-esklepanje

Nezgodna smrt

V primeru nezgodne smrti se izplača zavarovalna vsota za primer nezgodne smrti

wheelchair-esklepanje

Trajna invalidnost

V primeru trajne invalidnosti zavarovalnica izplača odstotek zavarovalne vsote za invalidnost

cash-esklepanje

Dnevna odškodnina

Dnevna odškodnina se izplača za vsak dan prehodne nesposobnosti za redno delo zaradi nezgode za največ 200 dni začasne nesposobnosti za delo po eni nezgodi.

hospital-esklepanje

Bolnišnični dan

Se izplača dnevno nadomestilo za vsak dan zdravljena v bolnišnici zaradi nezgode.

// Paketi

Paketi nezgodnega zavarovanja

Izberite zavarovalnico za ogled ponudbe

Grawe logo
Grawe logo Vzajemna logo Sava logo
Zavarovalna kritja
Nezgodna smrt
Trajna invalidnost
100% trajna invalidnost
Bolnišnični dan
Dnevna odškodnina
Nezgodna smrt
Trajna invalidnost
Naravna smrt
Bolnišnični dan
Dnevna odškodnina
Pogrebnina
Nezgodna renta – 5 letna
Mesečna premija
Nezgodna smrt
Izplačilo dodatka v primeru smrti zaradi prometne nesreče (10 % nezgodne smrti)
Izplačilo dodatka v primeru smrti na delu (10 % nezgodne smrti)
100% trajna invalidnost zaradi nezgode (do)
Trajna invalidnost zaradi nezgode
Stroški za medicinske pripomočke (do)
Stroški za preureditev bivalnih prostorov
Enkratno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje
Dnevno nadomestilo zaradi nezgode
Zlom kosti (do)
Paket 1
20.000,00 EUR
40.000,00 EUR
120.000,00 EUR
20 EUR
10 EUR
10.000,00 EUR
20.000,00 EUR
1.500 EUR
10 EUR
5 EUR
/
/
10.35 EUR
30.000,00 EUR
3.000 EUR
3.000 EUR
90,000.00 EUR
100 EUR
3.000 EUR
12,000.00 EUR
400 EUR
5 EUR
3.000 EUR
Paket 2
25.000,00 EUR
50.000,00 EUR
150.000,00 EUR
30 EUR
15 EUR
10.000,00 EUR
20.000,00 EUR
1.500 EUR
20 EUR
10 EUR
1.000 EUR
/
16.05 EUR
50.000,00 EUR
0 EUR
0 EUR
300,000.00 EUR
500 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
Paket 3
50.000,00 EUR
100.000,00 EUR
300.000,00 EUR
40 EUR
20 EUR
50.000,00 EUR
100.000,00 EUR
1.500 EUR
/
/
1.000 EUR
500 EUR
23.87 EUR
100.000,00 EUR
0 EUR
0 EUR
300,000.00 EUR
500 EUR
0 EUR
0 EUR
1.000 EUR
15 EUR
5.000 EUR

// FAQ

Pogosto zastavljena vprašanja

Kdo se lahko zavaruje?

Zavarujejo se lahko osebe od 18. do 70. leta starosti.

Nezgoda je od volje zavarovanca neodvisen dogodek, ki deluje nenadno od zunaj, mehansko ali kemično na zavarovančevo telo, in ima za posledico popolno ali delno trajno invalidnost, prehodno delovno nesposobnost ali smrt.

Zavarovalno kritje velja po vsem svetu.

Iz zavarovanja so izključene nezgode, ki se zgodijo:

 • pri uporabi naprav za letenje, padalskih skokih in tudi pri uporabi letal
 • pri udeležbi na tekmovanjih z motornimi vozili ne glede na kategorijo vozila (tudi na preizkusnih vožnjah in relijih) in na zanje potrebnih treningih
 • pri udeležbi na lokalnih, regionalnih, državnih ali mednarodnih tekmah nordijskega ali alpskega smučanja, deskanja na snegu, gorskega kolesarstva, v bobu, skeletonu ali sankanju, borilnih veščinah (npr. karate, boks, kikboks in podobno), kakor tudi na treningih in na kvalifikacijah za tovrstne prireditve
 • pri izvajanju nevarnih športnih in rekreacijskih aktivnosti kot npr. vendar ne izključno bungee jumping, rafting, prosto plezanje, ekstremne planinske in druge ture, potapljanje pod 40m globine, potapljanje (pod ledeno gladino), jamsko potapljanje, prosto potapljanje (apneja), skoki v vodo (nad 10 m), ekstremno kajakaštvo, jadralno padalstvo, canyoning, smučarski skoki…
 • pri pripravi, poskusu ali storitvi naklepnega kaznivega dejanja s strani zavarovanca kot tudi pri pobegu
 • pri udeležbi v pretepu, ki bi se mu bilo mogoče izogniti
 • zaradi dogodkov, ki so neposredno ali posredno povezani z vojnimi dogodki vseh vrst
 • pri notranjih nemirih, če je bil zavarovanec na strani povzročiteljev nemirov
 • zaradi posrednega ali neposrednega
  • vpliva jedrskega, kemičnega ali biološkega orožja,
  • vpliva jedrske energije
 • zaradi srčnega infarkta ali možganske kapi zavarovanca. Sam srčni infarkt se v nobenem primeru ne šteje za posledico nezgode
 • zaradi zmanjšanja duševne sposobnosti, ki je posledica vpliva alkohola, drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi.Kot zmanjšana duševna sposobnost zaradi vpliva alkohola se šteje, kadar je imel zavarovanec pri upravljanju motornega vozila v času nezgode v krvi več kot 0,5 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Pri drugih nezgodah je meja alkohola v krvi več kot 1 gram alkohola na kilogram krvi. Enako velja tudi v primeru, če zavarovanec odkloni ali se izmakne ugotavljanju stopnje alkoholiziranosti oziroma če po nezgodi uživa alkohol, preden omogoči ugotavljanje alkoholiziranosti v času nezgode, ali če ima kakršnokoli količino alkohola v organizmu tisti voznik, ki ga po Zakona o pravilih cestnega prometa ne sme imeti. Za delovanje drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi na zavarovanca se šteje, če se s strokovnim pregledom pri zavarovancu ugotovi prisotnost drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi, če se po nezgodi izmakne ali odkloni preiskavo ali možnost ugotavljanja prisotnosti drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi v njegovem organizmu oz. če po nezgodi uživa droge, psihoaktivna zdravila in druge psihoaktivne snovi preden omogoči ugotavljanje prisotnosti le-teh v času nezgode
 • pri zdravljenju ali medicinskih posegih na zavarovancu. Zavarovalno kritje obstaja, če je povod za zdravljenje ali medicinski poseg v vzročni zvezi z zavarovalnim primerom v skladu s temi pogoji
 • zaradi vsake spremembe stanja zavesti, kakršnekoli motnje zavesti, epileptičnega napada, bolezenskega stanja zavarovanca, vseh vrst slabosti, tudi trenutne nepojasnjene slabosti, kolapsa, vseh vrst sinkop in sinkopi podobnih stanj

Odpoved pred nastopom zavarovalnega primera Vsaka pogodbena stranka lahko zavarovanje z nedoločenim trajanjem ali trajanjem z avtomatskim podaljševanjem odpove, če ni zavarovanje prenehalo že iz katerega drugega vzroka. Zavarovanje se odpove pisno, najmanj tri mesece pred potekom tekočega zavarovalnega leta. Če je zavarovanje sklenjeno za več kot tri leta sme po poteku tega časa vsaka pogodbena stranka z odpovednim rokom šestih mesecev odstopiti od pogodbe, s tem da to pisno sporoči drugi stranki.

// Pomoč

Potrebujete pomoč?

Lahko nas pokličete na brezplačno številko 080 63 76,
ali pa nam pišite na elektronski naslov info@e-sklepanje.si

Poslali vam bomo ustrezne obrazce in pomagali pri izpolnevanju le teh.

Želim pogovor z zastopnikom >>

// Varnost

vaši podatki so varovani

Na eSklepanje.si ste povezani z varno šifrirano povezavo, kjer so vsi
vneseni podatki varovani.