Riziko življenjsko zavarovanje!

Z riziko življenjskim zavarovanjem zavarujte prihodnjost vaše družine na preprost in poceni način.

Kaj je riziko življenjsko zavarovanje

Gre za obliko življenjskega zavarovanja, pri kateri zavarovalnica upravičencu v primeru smrti zavarovane osebe v času zavarovalne dobe izplača zavarovalno vsoto. Če zavarovanec dogovorjeno dobo preživi, ne prejme ničesar. Gre torej za obliko, podobno zavarovanju stanovanja ali avtomobila.

Ko razmišljate o tem, ali potrebujete življenjsko zavarovanje, se morate pravzaprav vprašati, ali ga potrebujejo vaši najbližji. Prvenstveno je namenjeno varnosti vaše družine ali drugih, ki so finančno odvisni od vas. Z riziko življenjskim zavarovanjem za primer smrti zavarovane osebe poskrbite za osnovno varstvo svojcev na preprost in poceni način.

Kaj je riziko življenjsko zavarovanje?
Pri riziko življenjskem zavarovanju ne gre kot pri drugih življenjskih zavarovanjih za varčevanje, ampak samo za zavarovanje. Po koncu zavarovanja, ki je lahko različno dolgo, zavarovanec ne prejme ničesar. Ker smo zavarovani le v primeru smrti, je premija za takšno zavarovanje razmeroma nizka za precej visoko zavarovalno vsoto.
Zakaj rabim riziko življenjsko zavarovanje?

Ste se kdaj vprašali kako bi vaša družina finančno preživela brez vas?

Odgovornost skrbnika družine je, da poskrbi za varno finančno prihodnost svojih otrok in ostalih vzdrževanih družinskih članov. S sklenitvijo riziko življenjskega zavarovanja boste zagotovili finančno varnost vašim najbližjim v primeru najhujšega. Zavarovanje zagotavlja vašim najbližjim sredstva, ki bi nadomestila izpad dohodka in tako pomagala vašo družino obvarovati pred velikim finančnim stresom. S sredstvi bi lahko družina plačevala dnevne stroške, pokrila preostanek kredita ali varčevala za šolanje otrok.

Kaj je nezgodno zavarovanje?
Osnovni kritji nezgodnega zavarovanja sta smrt zaradi nezgode in invalidnost kot posledica nezgode. Dodatna kritja, ki jih je mogoče skleniti pri nezgodnem zavarovanju so: dnevna odškodnina zaradi nezgode, dnevna odškodnina za bolnišnično zdravljenje zaradi nezgode, smrt v prometni nesreči, smrt zaradi bolezni, stroški zdravljenja zaradi nezgode, stroški reševanja, pogrebnina…
Zakaj rabim nezgodno zavarovanje?
Kakovostno sklenjeno nezgodno zavarovanje zagotavlja ob nezgodi socialno varnost posamezniku, pa tudi njegovi družini. Predvsem je to pomembno pri zaposlenih, pri katerih začasna ali trajna nezmožnost opravljanja poklica pomeni tudi izgubo dela dohodka.
Koliko stane riziko življensko zavarovanje?

Primer 1:

Moški letnik rojstva 1980, sklene življenjsko zavarovanje za vsoto 100.000€ zavarovalne vsote za dobo 15 let.
Njegova mesečna premija znaša le 13,70€!

Primer 2:

Ženska letnik rojstva 1980, sklene življenjsko zavarovanje za vsoto 100.000€ zavarovalne vsote za dobo 15 let.
Njena mesečna premija znaša le 8,03 €!

Ali rabite pomoč?

Za kakršnakoli vprašanja ali obrazložitve nas lahko vprašate preko klepeta desno spodaj.

Prav tako nam lahko pišete na email naslov: info@esklepanje.si ali nas pokličete na sledečo telefonsko številko:

modra številka
080 63 76
Pooblaščeno podjetje za pomoč in sklepanje dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj

Vaši podatki so varovani!

Na eSklepanje.si ste povezani z varno šifrirano povezavo, kjer so vsi vneseni podatki varovani.