Riziko življenjsko zavarovanje!

Z riziko življenjskim zavarovanjem zavarujte prihodnjost vaše družine na preprost in poceni način.

Kaj krije življenjsko zavarovanje?

Življenjsko zavarovanje se v osnovi izplača v primeru smrti. Namen sklenitve zavarovanja je zagotoviti vašim bližnjim finančno varnost takrat, ko se ne morejo več zanesti na vaš dohodek. Izplačilo se lahko koristi za kritje vseh neporavnanih dolgov, kot so hipoteke, za kritje vsakodnevnih stroškov in tudi za plačilo stroškov pogreba.

Ali naj sklenem življenjsko zavarovanje?

Če ste samski in brez vzdrževanih družinskih članov, vam verjetno ni treba skrbeti glede življenjskega zavarovanja. Če pa imate partnerja, ki bi se v primeru vaše smrti znašel v neugodnem finančnem položaju ali če imate otroke, potem lahko s sklenjenim življenjskim zavarovanjem zagotovite potrebno finančno rešitev.

Ostane znesek izplačila enak ne glede na to kdaj zavarovanec umre?

Vaš poklic, hobiji in drugi dejavniki življenjskega sloga, kot sta vaša telesna teža in splošno zdravstveno stanje se upoštevajo pri določanju višine kritja

Če sklenete življenjsko zavarovanje z vnaprej dogovorjeno zavarovalno vsoto, je višina izplačanega zneska enaka, ne glede na to kdaj umrete, v prvem ali 25. letu zavarovalnega obdobja. Alternativa temu zavarovanju je življenjsko zavarovanje s padajočo zavarovalno vsoto, pri katerem se znesek izplačila tekom trajanja zavarovalnega obdobja postopoma zmanjšuje.

To pomeni, da lahko izplačilo v primeru smrti v prvem letu zavarovanja znaša 100.000 €, če nastopi smrt v 25. letu trajanja zavarovanja pa le 1.000 €. življenjsko zavarovanje s padajočo zavarovalno vsoto je pogosto povezano z odplačevanjem hipoteke, ker se znesek, ki ga dolgujete posojilodajalcu, postopoma zmanjšuje.

Kako določiti dolžino zavarovalnega obdobja?

To je povsem odvisno od vas. Morda boste želeli, da življenjsko zavarovanje traja tako dolgo kot vaša hipoteka. Ali pa boste raje vezali zavarovalno obdobje na starost vaših otrok, tako da zavarovanje ne bo prenehalo pred njihovim 18. letom starosti ali morda pred končanim študijem. Na vašo odločitev bo vsekakor vplivala tudi vaša starost.

So premije življenjskih zavarovanj fiksne?

Premije so običajno fiksne skozi celotno zavarovalno obdobje. Vendar pa je priporočljivo preveriti drobni tisk, saj nekatere zavarovalnice ponujajo spremenljive premije, ki se med  zavarovalno dobo spremenijo glede na škodni rezultat zavarovalnice, in sicer se običajno zvišajo.

Kako visoko življenjsko zavarovanje potrebujem?

Višina zneska kritja – imenovanega zavarovalna vsota – je odvisna predvsem od vaših osebnih okoliščin. V primeru, da imate visoko hipoteko in veliko družino, boste potrebovali večje kritje kot nekdo, ki ima majhno stanovanjsko posojilo in enega otroka.
Najpogosteje se priporoča zavarovalna vsota enakovredna 10-kratniku zavarovančevega letnega prihodka, vsekakor pa je potrebno izvesti podrobnejše izračune ter na ta način zagotoviti ustrezno kritje za vsak posamezni primer.

Koliko stane življenjsko zavarovanje?

Premije se razlikujejo glede na vrsto zavarovalne police in višino zavarovalne vsote. Torej, življenjsko zavarovanje je dražje za starejše ljudi. Podobno lahko stranka v slabem zdravstvenem stanju pričakuje višjo premijo.

Vaš poklic, hobiji in drugi dejavniki življenjskega sloga, kot sta vaša telesna teža in splošno zdravstveno stanje se upoštevajo pri določanju višine kritja.

Ali lahko v primeru, da sem bolan, še vedno sklenem življenjsko zavarovanje?

V primeru že obstoječe bolezni je lahko precej težavno najti cenovno ustrezno življenjsko zavarovanje, še posebej, če je vaše zdravstveno stanje resno. Nekatere zavarovalnice bodo vaše povpraševanje gladko zavrnile; druge bodo izključile vaše zdravstveno stanje. Na primer, če imate sladkorno bolezen, zavarovanje ne bo zagotavljalo kritja za primer, da boste umrli zaradi te bolezni. V primeru smrti zaradi drugega razloga se zavarovalno kritje izplača.

Lahko starejši ljudje sklenejo življenjsko zavarovanje?

Višina premije življenjskega zavarovanja narašča s starostjo, kar pomeni, da starejši ljudje skoraj zagotovo plačajo višjo zavarovalno vsoto. Vendar pa je še vedno mogoče skleniti življenjsko zavarovanje, recimo pri 50-ih letih. Nekatere zavarovalnice nudijo možnost sklenitve življenjskega zavarovanja starejšim od 50 let in to celo brez kakršnih koli vprašanj glede njihovega zdravstvenega stanja.

Ali lahko zavarujem svojega partnerja?

Veliko parov sklene skupno življenjsko zavarovanje, tako da imajo skupno zavarovalno polico. Premije za skupno življenjsko zavarovanje oziroma kritje so lahko tudi cenejše od dveh posameznih zavarovalnih polic. Vendar pa je pri tem treba upoštevati, da se zavarovalna vsota skupnega življenjskega zavarovanja izplača samo enkrat, in sicer ob prvi smrti. Če pa želi preživeli partner zatem skleniti novo življenjsko zavarovanje, bo to dražje, saj bo ona ali on starejša/-i in morda v slabšem zdravstvenem stanju.

Kako je z davki?

Davek se ne plača pri življenjskih zavarovanjih, ki so sklenjena za obdobje 10 let ali več.

Če se življenjsko zavarovanje prekine, preden poteče 10 let od začetka zavarovanja, se od odkupne vrednosti odšteje davek (velja, kadar se davek v času trajanja zavarovanja ni obračunaval). Davek se ne plača v primeru prenehanja pogodbe zaradi smrti zavarovane osebe.

Ali lahko spremenim svojo zavarovalno polico?

Običajno lahko spremenite svojo zavarovalno polico, vendar lahko to povzroči povišanje premije. Prav tako morate svojo zavarovalnico obveščati o spremembah vseh okoliščin, sicer lahko ta razveljavi kritje. Priporočljiv je reden nadzor vašega življenjskega zavarovanja, da zagotovite njegovo ustreznost glede izpolnjevanja vaših potreb, še posebej, če se poročite, preselite ali dobite otroka.

Ali obstajajo kakšne splošne izključitve?

Vedno preberite drobni tisk police življenjskega zavarovanja, da boste razumeli raven kritja in izključitve. Mnoge zavarovalnice ne izplačajo zavarovalne vsote v primeru smrti zaradi alkohola, zlorabe drog ali samomora. Prav tako je težko najti kritje v primeru že obstoječe bolezni, ki je posledica izvajanja nevarnega športa ali hobija.

Kaj pomeni kritje v primeru kritične bolezni?

Pri zavarovanju kritične bolezni se izplača neobdavčeni pavšalni znesek, če vam je bila v zavarovalnem obdobju postavljena diagnoza bolezni iz seznama hudih bolezni. Zavarovalnice običajno ponujajo zavarovanje kritične bolezni poleg življenjskega zavarovanja saj je lahko kombinirano kritje cenejše. Vendar je potrebno upoštevati, da se zavarovalna vsota kombiniranega zavarovanja običajno izplača le enkrat. Torej, če vložite zahtevek v zvezi z diagnozo o kritični bolezni, ponovni zahtevek ob vaši smrti ni več možen.

Kako zmanjšati stroške življenjskega zavarovanja?

Starejši ljudje plačajo več za življenjsko zavarovanje. Iz finančnega vidika si je smiselno urediti zavarovanje čim prej – raje v 20-ih ali 30-ih, kot v 40-ih ali 50-ih letih. Prav tako lahko z izboljšanjem svojega zdravja in načina življenja sami občutno vplivate na znižanje premije. Torej, prenehajte s kajenjem ter se napotite v telovadnico, da izgubite odvečno telesno težo!

Ali rabite pomoč?

Za kakršnakoli vprašanja ali obrazložitve nas lahko vprašate preko klepeta desno spodaj.

Prav tako nam lahko pišete na email naslov: info@esklepanje.si ali nas pokličete na sledečo telefonsko številko:

modra številka
080 63 76
Pooblaščeno podjetje za pomoč in sklepanje dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj

Vaši podatki so varovani!

Na eSklepanje.si ste povezani z varno šifrirano povezavo, kjer so vsi vneseni podatki varovani.