Riziko življenjsko zavarovanje!

Z riziko življenjskim zavarovanjem zavarujte prihodnjost vaše družine na preprost in poceni način.

Zdravniški pregled

Zavarovanje se lahko sklene za eno osebo (individualno zavarovanje) ter z zdravniškim pregledom ali brez njega, v skladu s podatki v nadaljevanju.

Tabela mesečnih zavarovalnih vsot za primer smrti (v EUR) zavarovalnice Sava:

PRISTOPNA STAROST
do 45. leta od 46. do 55. leta od 56. do 65. leta
Mali pregled  1.000  1.000  1.000
Srednji pregled  1.500  1.500  1.500

Pri starosti od 46. leta se opravi cikloergometrija pri zavarovalni vsoti nad 300.000,00 EUR oziroma pri dodatnem zavarovanju delovne nezmožnosti pri višini mesečne rente 1.500 EUR.

Zdravniški pregled v primeru dodatnega zavarovanja delovne nezmožnosti se ne glede na starost zavarovane osebe opravi v primeru, ko je višina mesečne rente višja od 750 EUR.

V kolikor je potrebno opraviti zdravniški pregled po prvi in drugi tabeli, se vedno opravi obsežnejši zdravniški pregled glede na zapis v obeh tabelah.

V primerih, ko je zaradi skupne višine zavarovalne vsote ali zaradi višine izbrane mesečne rente dodatnega zavarovanja delovne nezmožnosti potreben zdravniški pregled, se zavarovancu pošlje priporočen dopis, v katerem se ga obvesti, da bo potrebno opraviti zdravniški pregled in da ga bo v zvezi s tem kontaktiral Kontaktni center zavarovalnice. O tem se obvesti tudi zavarovalca, v kolikor sta zavarovanec in zavarovalec na ponudbi različni osebi in zastopnika. Dopisu je priložen tudi obrazec, ki ga mora tako zavarovanec kot zdravnik v diagnostičnem centru izpolniti. Zdravniški pregled opravi samo pooblaščeni zdravnik zavarovalnice. Stroške zdravniškega pregleda plača zavarovalnica.

Strokovna služba lahko začetek zavarovanja, glede na datum prejetja celotne dokumentacije, iz katere bo razvidno, da zavarovanec izpolnjuje pogoje za sprejem v zavarovanje, spremeni oziroma prestavi. V kolikor zavarovanec zdravniškega pregleda ne bo opravil se sklenitev zavarovanja zavrne. 

Morebitno zamolčanje dejstev pomembnih za ocenitev nevarnosti lahko pripelje do znižanja ali tudi do odklonitve izplačila.

Tabela zavarovalnih vsot za primer smrti (v EUR) zavarovalnice Prva osebna zavarovalnica d. d.:

ZAVAROVALNA VSOTA STAROST ZAVAROVANCA OB SKLENITVI POGODBE
od do do vključno 50 let od 51 do 65 let
10.000 100.000 A A
100.001 150.000 A A+B
150.001 200.000 A+B A+B
200.001 250.000 A+B A+B+C
250.001 300.000 A+B+C A+B+C
 300.001  500.000 A+B+C A+B+C+D
                 nad 500.000 A+B+C+D A+B+C+D
  • A – vprašalnik o zdravstvenem stanju
  • B – zdravniški pregled
  • C – laboratorijski testi (Biokemija z meritvijo krvnega sladkorja na tešče (HbA1c), celotnega holesterola (HDL in LDL) in trigliceridov, s celotno krvno sliko (CBC) in meritvijo hitrosti sedimentacije eritrocitov (ESR), sečne kisline, sečnine, kreatinina in transaminaz (SGOT, SGPT, GGT), s PSA, HIV-testom in analizo in mikroanalizo urina.)
  • D – 12-kanalni EKG v mirovanju in S-EKG

Če skupna zavarovalna vsota za smrt preseže 300.000 EUR, je potrebno izpolniti finančni vprašalnik. Zavarovalnica si pridržuje diskrecijsko pravico, da zdravniški pregled določi tudi za nižje zavarovalne vsote.


Ali rabite pomoč?

Za kakršnakoli vprašanja ali obrazložitve nas lahko vprašate preko klepeta desno spodaj.

Prav tako nam lahko pišete na email naslov: info@esklepanje.si ali nas pokličete na sledečo telefonsko številko:

modra številka
Pooblaščeno podjetje za pomoč in sklepanje dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj