Kako in kaj vse lahko zavarujem?

Zavarovanje je pogodba, ki jo predstavlja polica, v kateri posameznik ali subjekt od zavarovalnice prejme finančno zaščito ali povračilo pred izgubami. Podjetje združuje tveganja strank, da so plačila za zavarovance cenovno dostopnejša.

Zavarovanje je inštitucija, ki nadomešča nastale škode v družbi, v njenem gospodarstvu ali pri ljudeh, ki so posledica naravnih sil ali nesrečnih dogodkov. Je obljuba o plačilu nadomestila v primeru škode, plačljivega osebi ali gospodarski družbi, ki je predhodno plačala zavarovalno premijo zavarovalni družbi. Je zagotavljanje ekonomske zaščite ob škodnih dogodkih. Je prevzem tveganja plačila za nadomestilo škode, ki bi nastala kot posledica nenapovedanega, nepredvidljivega in v zavarovalni pogodbi navedenega škodnega dogodka ter iz individualnega vidika zavarovanje predstavlja ekonomski inštrument, s katerim posameznik zamenja majhno vsoto denarja (premija) za morebitno veliko premoženjsko škodo, ki bi jo utrpel, v kolikor se ne bi zavaroval.

 

Kaj je to življenjsko zavarovanje, ga potrebujemo?

Naše življenje je polno nepredvidljivih dogodkov in situacij, ki jih ne moremo vedno preprečiti. Za takšne primere je pomembno, da imamo sklenjeno življenjsko zavarovanje, ki nas in naše najbližje zaščiti pred morebitnimi finančnimi posledicami.

 

Potrebujem ga ker:

 • sem starš, ki hoče biti prepričan, da bodo moji otroci preskrbljeni in stroški študija pokriti.
 • hočem biti miren vedoč, da bo moj partner finančno podprt, če se mi kaj zgodi.
 • ob koncu življenjske dobe svoje najdražje ne želim bremeniti s stroški pogreba in davki na dediščino.
 • imam dolgove, ki jih ne želim prenesti na najbližje.
 • imam družinsko podjetje, ki ga hočem zaščititi.

 

Kakšna življenjska zavarovanja poznamo?

Življenje je polno presenečen tako pozitivnih kot žal tudi negativnih, zato je potrebno, da poskrbimo za našo finančno varnost in varnost naših najbližjih v primeru smrti, težkih bolezni, invalidnosti in drugih neprijetnih dogodkov. Da izbrano zavarovanje lahko služi svojemu namenu, je pomembno, da že pred sklenitvijo poznamo njegovo vsebino. Glede na to, za kakšno situacijo gre, so nam na voljo različni tipi življenjskih zavarovanj.

 1. Življenjsko zavarovanje za primer smrti je najpomembnejše in najpogostejše zavarovanje, ki ga ponujajo vse zavarovalnice na slovenskem trgu. Z njim poskrbimo, da naši najbližji ne bi bili finančno ogroženi v primeru naše smrti. Zavarovalnica takrat izplačala upravičencu dogovorjeno zavarovalno vsoto.
 2. Življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost je namenjeno predvsem delovno aktivnemu prebivalstvu. Zavarovanje nam pokrije izpad prihodka v primeru invalidske upokojitve prav tako pa nam pokrije tudi stroške zdravljenja, prilagoditve bivalnega okolja in tudi oskrbe v primeru popolne in trajne delovne nezmožnosti.
 3. Življenjsko zavarovanje za starejše je edino zavarovanje, ki traja vse življenje. Sklenemo ga lahko po 65. letu starosti, pri čemer se dogovorjena zavarovalna vsota po smrti zavarovane osebe izplača njegovim upravičencem. S tem tipom zavarovanja poskrbimo, da finančno breme pogrebnih stroškov in druge finančne obveznosti po smrti ne padejo na naše najbližje.
 4. Življenjsko zavarovanje za kritične bolezni običajno lahko sklenemo do dopolnjenega 70. leta starosti. Zavarovanje krije stroške zdravljenja in izpad dohodka v primeru nekaterih najpogostejših bolezni sodobnega časa. Pred sklenitvijo zavarovanja se moramo pozanimati, katere kritične bolezni so vključene v zavarovanje, saj se njihov izbor razlikuje med posameznimi zavarovalnicami.
 5. Življenjsko zavarovanje za kreditojemalce. Če imamo kredit za hišo, potem je življenjsko zavarovanje za kreditojemalce odlična rešitev. V primeru naše smrti se z zavarovalno vsoto iz zavarovanja poplača kredit, s čimer zaščitimo svoje najbližje pred nepotrebnimi finančnimi obveznostmi. V tem primeru se zavarovalna doba in višina zavarovalne vsote ujemata z najemom samega kredita.
 6. Mešano življenjsko zavarovanje pa ima lahko tudi varčevalno komponento. V tem primeru je k življenjskemu zavarovanju priključeno tudi varčevanje za pokojnino, šolanje otrok, brezskrbno starost in druge večje finančne izdatke v prihodnosti.

Zakaj je pomembno skleniti življenjsko zavarovanje 

 • Socialna varnost najbližjih – Z življenjskim zavarovanjem v primeru naše smrti ali v primeru hude bolezni poskrbimo za socialno varnost naših najbližjih. Ti lahko v tem primeru s pomočjo izplačane zavarovalne vsote pokrijejo stroške kredita, šolanja otrok ali zdravljena.
 • Finančna varnost – Z življenjskim zavarovanjem poskrbimo za morebiten izpad dohodka v primeru dolgotrajne nezmožnosti za delo, pokrijemo stroške zdravljenja v primeru hude bolezni ali v primeru kredita. Na ta način smo lahko popolnoma brezskrbni, da bi nam nepredvidljive situacije povzročile dodatno finančno obremenitev.
 • Neodvisna prihodnost – Izplačilo zavarovalne vsote v primeru nastanka zavarovalnega primera poskrbi, da smo lahko še naprej neodvisni. Če ima življenjsko zavarovanje tudi varčevalno komponento, potem odlično poskrbimo tudi za našo varno finančno prihodnost.
 • Življenjski standard – Življenjsko zavarovanje nam omogoča, da se tudi v primeru bolezni, izpada prihodka ali druge neprijetne situacije naš življenjski standard ne spremeni. Zavarovalna vsota nam je v pomoč pri prilagajanju na nov način življenja ali zgolj za povrnitev stroškov zdravljenja, ki so lahko zelo veliki.
 • Življenjsko zavarovanje je prilagojeno posamezniku – V življenju se vedno znova srečujemo z različnimi situacijami, zato je mogoče s tehtnim premislekom izbrati zavarovanje, ki nam v določenem obdobju pride najbolj prav. Pri tem je ključnega pomena, da ga lahko popolnoma prilagodimo našim potrebam in življenjskemu slogu.

 

Niso vsa življenjska zavarovanja enaka

Ko gre za življenjsko zavarovanje, nam mora zagotoviti plačilo enake cene, za vso dogovorjeno dobo. Torej cena se ne sme spreminjati.

Če bi premije v prihodnosti nehali plačevati, bi se zavarovanje prekinilo. Vendar moramo vedeti, da se ne moremo odločiti, da kakšno leto nebi bili zavarovani in potem nadaljevati s plačilom po isti ceni.  Ko bomo ponovno sklenili zavarovanje, bomo starejši in morda imeli zdravstvene težave. Zato bo cena zavarovanja višja.

 

Naj življenjsko zavarovanje ne bo pod vprašajem, ampak zgolj za kaj in za koliko se bomo zavarovali.